Onderwijs

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn. Vanuit het “kennen” van de Here Jezus kan de kennis toenemen en ontstaat er geestelijke groei bij elk mens. De combinatie van het levende woord van God – de Bijbel - en de leiding van de Heilige Geest zorg voor groei en ontwikkeling in persoonlijke levens en draagt bij aan de groei van de gemeente van Christus. Op deze wijze worden gaven ontdekt en ontwikkelt die ten dienste van het lichaam - de gemeente - kunnen worden gesteld en tot zelfopbouw in de liefde zullen leiden. Een geweldig proces van groei en ontwikkeling zoals beschreven in Efeze 4 vers 11 tot en met 16.

Efeze 4: 11-16 (NBG):

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

Cursus Handelingen van de Apostelen

bijbelstudie

Als deel van ons jaarthema ‘De eerste liefde’, hebben we Hans Alblas gevraagd om voor ons een cursus geven over de eerste gemeente.
De cursus bestaat uit 4 avonden.

Datum Thema Hoofdstukken
12 mei Geest van God (kracht en leiding)
26 mei Gemeenschap (eenheid en zorg)
09 juni Getuigenis (woorden en werken);
23 juni Geestelijke strijd (tegenstand en vervolging)

 

Groeiavonden

Groei 2018 s

Groeiavonden met Christian Tan

"Laat je leiden door de Geest"

Geluidsopname van deze studie vindt u onder het kopje media.

Jeugd bijbelstudie 13 t/m 15

bijbelstudieOm de week wordt er op woensdagavond Bijbelstudie gegeven aan de jeugd van 12 tot en met 15 jaar. Deze Bijbelstudies worden door de familie Vos gegeven. Zij zijn vol enthousiasme begonnen om de jeugd de eerste stappen van een leven met Jezus bij te brengen. Natuurlijk gaat dit gepaard met veel plezier en gezelligheid. Vanaf 19:15 uur ben je welkom bij Jozef en Esther Vos op de Kajuit 1 te Huizen, waarna de Bijbelstudie rond 19.30 uur begint en om ongeveer 21.00 eindigd.

Jeugd bijbelstudie 16 +

bijbel2Net als voor de jeugd wordt er om de week op woensdagavond ook Bijbelstudie gegeven aan de jongeren van 16 jaar en ouder. Deze Bijbelstudies worden gegeven door Jeroen Duijst en Remko Kruisbeek. Op deze avonden zal men dieper in de Bijbel duiken dan gewoon was, men zal leren wat het is om Christen te zijn en verantwoordelijkheid te dragen in een gemeente. Uiteraard zijn deze avonden ook bedoeld als een plek waar de jeugd elkaar ontmoet, waarbij gezelligheid centraal zal staan. Vanaf 19.45 uur ben je welkom bij Remko thuis op de Buizerd 136 te Blaricum Bijvanck, waarna de Bijbelstudie rond 20.00 uur begint.

Bijbelstudie 18+

Voor de jongeren van 18 jaar en ouder wordt er om de week op maandagavond een Bijbelstudie georganiseerd. Deze avond is nieuw en is geboren uit een vraag van een aantal jongeren die buiten de Bijbelstudies nog meer naar verdieping en eenheid zocht. Daarom zijn deze avonden dan ook in het leven geroepen. Tijdens deze avonden duiken we gezamenlijk in de Bijbel en worden we uitgedaagd om de relatie met God en elkaar te verdiepen. Bij deze Bijbelstudie help je elkaar te groeien en te werken aan stabiliteit in je geloof. Deze avonden zijn extra dus mag je ook naar de jongerenbijbelstudie van Remco en Jeroen. Deze avonden starten om 20.00 uur in de kerk en zijn op de andere week dan de jongerenbijbelstudie. Voor eventuele vragen over deze avonden kun je naar Jeroen Duijst.

Pijlerstudie

De pijlerstudie is met name bestemd voor vrienden van de gemeente die overwegen lid te worden maar ook voor hen die willen weten waar onze gemeente voor staat. In een zestal studies komen de pijlers van de visie van de gemeente aan bod. Als deelnemer aan de studie ontstaat zo een goed beeld van de wijze waarop wij, als Christengemeente Huizen, met elkaar invulling willen geven aan ons “gemeente zijn”.Het volgen van de studie zien wij tevens als een verplichting en onmisbaar voor die mensen die lid willen worden van onze gemeente.

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

 

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring