Geloofsbelijdenis kerken Huizen

Het plan was er om op deze zondag
met veel kerken in Huizen één gezamelijke kerkdienst te houden.
Als afsluiting van een bewogen jaar.

Deze hebben wij helaas moeten annuleren,
maar wat in het vat zit verzuurt niet.

Nieuw besluit ivm corona

Lieve gemeenteleden en bezoekers,

Maandag zijn we geconfronteerd met het dringende verzoek van de minister, na overleg met vertegenwoordigers van de kerken in Nederland, om per direct ook in kerken de maximaal 30 bezoekers regeling te hanteren en waar mogelijk digitaal samen te komen. Hoewel de minister beseft dat het merendeel van de kerken zich keurig aan de regels heeft gehouden, nemen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames toe en wil men absoluut niet dat de kerk een besmettingshaard gaat worden. De commotie en negatieve berichtgeving die in het weekend in de media is ontstaan over de kerkdiensten in Staphorst hebben helaas ook bijgedragen om te komen tot dit dringende verzoek.

Jaarthema 2020-2021

eerste liefde

Honger naar God

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. (Efeze 2: 8-9 NBV). Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. (Psalm 42: 2-3a HSV).


Doe de eerste werken

En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan (Mattheus 25:40). Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. (Filippenzen 2:2-3)


Bewaak je hart

Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet (spreuken 4:23). En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. (Mat 24: 12 HSV).

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

 

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring