Richtlijnen RIVM

Christengemeente Huizen      

Richtlijnen Covid-19 en kerkdiensten vanaf 1 juli 2020

Juli 2020

Voorafgaand aan 1e dienst

 • Alle leden en bezoekers ontvangen dit protocol
 • Iedereen wordt verzocht om zelf de gezondheidssituatie te checken aan de hand van de basisregels →
 • Na de eerste dienst wordt iedereen gevraagd de oudsten te informeren bij klachten, zodat passende stappen kunnen worden gezet.
 • check

Binnenkomst

 • Er hangt een poster met basisregels in de hal bij binnenkomst →
 • Mensen worden op afstand welkom geheten bij de deur.
 • Bij de deur wordt de gang van zaken voor volwassenen en kinderen nogmaals kort toegelicht.
 • Mensen kunnen hun handen desinfecteren.
 • Eventueel jas ophangen.
 • Kinderen in de hal afzetten voor kinderkerk (niet meelopen) en volwassenen lopen door naar de kerkzaal.
 • Voor baby’s kunnen de ouders in de kerkzaal doorlopen naar de
  crèche en dan de kerkzaal weer in
 • De looprichtingen worden met pijlen aangegeven.
 • Bij voorkeur voorafgaand aan de dienst gebruik maken van de toiletten in de hal bij binnenkomst.
 • De zijdeur van de kerk (bij de keuken) is bij aanvang gesloten en gaat na dienst open als uitgang.
 • basis

Naar de kerkzaal

Er hangt een bordje op de deur van de kerkzaal:

-          Huisgenoten mogen naast elkaar zitten.

-          Tussen niet-huisgenoten 3 lege stoelen (1,5 meter).

-          Loop zover mogelijk naar voren en ga dan in de linker- of rechterrij zitten.

-          De rijen worden van buiten naar binnen gevuld.

route

Gedurende de dienst

 • De kansel staat klaar voor de oudsten en de spreker, deze blijft hier steeds redelijk zoveel in de buurt (beperk het rondlopen). Er is een glas water aan de kansel voor de spreker, dit glas wordt goed schoongemaakt na de dienst.
 • Zingen: Gedurende de dienst wordt er voorlopig nog niet gezongen door de gemeente. Er wordt – indien mogelijk – gezongen door enkel een beperkt aantal leden van het aanbiddingsteam of met vooraf opgenomen liederen. Voor het zingen wachten we op het nadere onderzoek van het RIVM.
 • Collecte: er wordt gedurende de dienst geen collecte rondgegeven; giften kunnen worden overgemaakt of per GIVT gegeven worden.

Avondmaal, blijven we vieren:

 • er staat bij het kruis een tafel klaar voor de oudsten.
 • het avondmaal wordt klaargemaakt voor twee personen die vooraf de handen hebben gedesinfecteerd, danwel handschoenen dragen.
 • Bij aanvang van het uitdelen van het avondmaal wordt dit door de aangewezen 2 personen gedaan (om het lopen in en door de kerkzaal te beperken) met een mondkapje.

Kinderkerk

 • Leiding van de kinderkerk draagt zorg voor een veilige omgeving, naar richtlijnen op scholen
 • Ouders geven hun kinderen af voor de kinderkerk in de hal bij binnenkomst, de ouders gaan daarbij niet mee de koffiezaal in (om heen en weer lopen te vermijden).
 • Kinderen blijven in de koffiezaal voor de kinderkerk of spelen buiten onder leiding van de kinderkerk.
 • Na de dienst wordt de ruimte en gebruikte materialen schoongemaakt.

Crèche

 • Leiding van de crèche draagt zorg voor een veilige omgeving, naar richtlijnen op
 • Ouders lopen naar de crèche via de kerkzaal en gaan dan weer terug naar de kerkzaal.
 • Kinderen worden bij de deur van de crèche van de ouders overgenomen en weer afgegeven.

Verdere maatregelen

 • Er zijn mensen in de kerk die het aanspreekpunt zijn m.b.t. de maatregelen. De functie van deze mensen is zichtbaar.
 • Gebruik van het balkon is enkel voor het audio en beamer team.
 • De zijdeur van de kerk (bij de keuken) blijft gesloten, om een eenduidige looprichting te houden.
 • Nooddeuren en ramen van de kerkzaal en andere ruimtes staan zoveel als mogelijk open, ter ventilatie.

Koffie en thee na de dienst

 • Koffie en thee worden niet geschonken vóór de dienst.
 • Koffie en thee worden wel geschonken ná de dienst. Instructies hiervoor worden aan het eind van de dienst gegeven en iedereen moet daarbij zorgen voor een goede naleving van de gezondheidsmaatregelen.
 • Ook nu blijven de hiervoor genoemde richtlijnen van kracht en bij mooi weer is het héérlijk buiten koffie te drinken 😊

Iedereen hartelijk dank voor de medewerking!

We gaan weer starten

Lieve Mensen,

We gaan weer starten met de samenkomsten vanaf zondag 5 juli. Hier zijn we erg blij mee, en we kijken er oprecht weer naar uit.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat we nog te maken hebben met diverse overheidsrichtlijnen voor het samen komen van kerken – zo moeten we 1,5mtr. in acht nemen en kan de gemeente nog niet meezingen met het aanbiddingsteam. Als Oudsten hebben we daarom in overleg met het leiderschapsteam een protocol opgesteld. Dit is hier te vinden als bijlage en we vragen dit vooraf even goed door te lezen en u daaraan ook te houden.

We realiseren ons goed dat er veel verschillende meningen en zelfs wetenschapplijke inzichten zijn over wat kan en wat niet kan. Ook vanuit geestelijk perspectief is hierover een rijke schakeringen aan inzichten, die lang niet altijd overeen komen. Als Oudsten hebben wij de verantwoordelijkheid voor onze gemeente en moeten we hierin keuzes maken. Dit is niet altijd eenvoudig, en we hebben dit onder gebed en in overleg gedaan.

Hierin zijn we uitgegaan van de volgende principes:

Ook als gemeente zijn we gesteld onder een overheid en worden we opgeroepen dit gezag te erkennen, zo lang als het niet ingaat tegen het Woord van God. Ook de overheid heeft namelijk een hoger Goddelijk gezag te erkennen. De Corona-richtlijnen vallen naar ons inzicht onder het gegeven gezag van de overheid dat we moeten navolgen.
We willen de drempel voor iedereen wegnemen om weer naar de samenkomst te komen, dan is het dus belangijk dat iedereen de richtlijnen zorgvuldig te volgt. Zie hiervoor het protocol. Misschien zijn sommige richtlijnen wat u betreft overbodig, maar laten we elkaar daarin respecteren en ook fijngevoeligheid tonen naar elkaar.
We respecteren iedereen, dus als u zich er nog niet veilig bij voelt weer naar de dienst te komen is het belangrijk hierin uw eigen hart te volgen.
De grootste geestelijke uitdaging zien we dat het opstarten of de richtlijnen tot verdeeldheid kan leiden, daarin is de tegenstander namelijk een meester – ons tegen elkaar op te zetten. Laten we de liefde voorop stellen en ons eigen hart bewaken. Jezus is Koning en Overwinnaar! Hij roept ons op de eenheid te bewaren.

Het protocol is geldig tot er nieuwe inzichten en richtlijnen van kracht worden. We zullen u dan weer tijdig informeren.

Met name over het zingen, wat nu nog niet mogelijk is als gemeente, hopen we op basis van lopend RIVM onderzoek snel weer positief nieuw te krijgen.

Meer artikelen...

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

 

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring